Usługi świadczone w oparciu o zasoby własne

 • Serwery linuksowe. Instalacja, administracja, serwis.
 • Wirtualizacja w oparciu o KVM.
 • Projektowanie i budowa lokalnych sieci ethernetowych LAN, miejskich sieci Internetowych MAN, rozległych sieci operatorskich WAN.
 • Wdrażanie radiolinii klasy operatorskiej
 • Zarządzanie i administracja przełącznikami i routerami TCP/IP: Linux, Mikrotik, Cisco, Redback, Huawei.
 • Tworzenie dedykowanego oprogramowania przy użyciu Ruby On Rails, PHP, Perl.
 • Zaawansowane bazy danych PostgreSQL. Modelowanie bazy, programowanie serwerów.
 • Zaawansowane rozwiązania central VOIP w oparciu o FreeSwitch i Asterisk.
 • Kolokacja szaf telekomunikacyjnych, serwerów fizycznych, serwerów wirtualnych, usług serwerowych.
 • Prowadzenie wnioskowania i innych procedur dotyczących uzyskiwania zasobów z RIPE (ASN, PI, PA).
 • Wdrażanie efektywnych kosztowo routerów BGP w oparciu o system operacyjny Mikrotik.

Usługi wykonywane w oparciu o zasoby firm powiązanych

 • Budowanie sieci światłowodowych w oparciu o kanalizację TPSA. Projektowanie i wykonywanie.
 • Budowanie sieci niskonapięciowych w budynkach. Sieć komputerowa, sieć operatorska miedziana i światłowodowa, sieć monitorująca, sieć alarmowa, sieć domofonowa, sieć p-poż., sieci pomiarowe.
 • Telefonia mobilna i internet mobilny (operatorstwo wirtualne MVNO w fizycznej sieci Orange).
 • Usługi stałego dostępu do sieci Internet.
 • Usługi telefonii VOIP. Obsługa obcej numeracji telefonicznej.
 • Usługi telewizji IP.
 • Usługi transmisji danych na terytorium Polski i poza granicami kraju. Umowy ramowe na transmisję z TPSA, TKTelekom, Netia, ATMSA, GTS i innymi.
 • Kilka węzłów dostępowych z przełącznikami i routerami BGP zlokalizowanych w dużych miastach. Warszawa LIM, Łódź, Katowice, Wrocław, Poznań, Lublin.
 • Agregacja pasma internetowego u operatorów Tier1.
 • Dostęp do strumieni multicast z własnej satelitarnej stacji czołowej telewizji i bezpośrednio od dostawców treści.
 • Prowadzenie projektów telekomunikacyjnych finansowanych z Unii Europejskiej.
 • Oprogramowanie zarządzające przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym. CRM, fakturowanie, rozliczenia, paszportyzacja sieci, kreowanie usług, zarządzanie siecią, itp.
 • Budowa linków transmisyjnych w oparciu o radiolinie licencjonowane.