Firmę powołał w 1997 roku Paweł Wojtal powszechnie i na tej witrynie zwany Femurem. Pierwsze trzy lata, to działalność reklamowa w radiu, prasie i raczkującym Internecie. Stąd się wzięła nazwa Agencja Promocyjna Femur, która funkcjonuje do dziś i obecnie jest nieco myląca.

W tamtych latach postępowała liberalizacja prawa telekomunikacyjnego, a Femur stawiał pierwsze serwery internetowe w oparciu o system operacyjny Linux. Pod koniec ubiegłego tysiąclecia Linux nie był nazbyt popularny. Trzeba było zarwać wiele nocy, żeby coś pożytecznego zdziałać na tym systemie. Początkowo serwery były pomocne w działalności reklamowej. Jednak zmiany w prawie otworzyły możliwość świadczenia usług telekomunikacyjnych, wcześniej dostępną tylko w oparciu o koncesję. I ten moment był początkiem drogi, którą Femur podąża do dziś.

Pierwszą sieć internetową Femur zaczął budować jeszcze przed założeniem Agencji Femur poprzez spółkę PAJNET S.C. Firma miała siedzibę w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 77, jeden serwer Linux i łącze z TPSA o wydajności 28800 kbps. Było to mniej więcej w 1995-97 roku. Początki Internetu w Polsce, znikome zainteresowanie usługami, nie było łatwo. Pierwsze podejście do budowy sieci skończyło się niepowodzeniem. Spółka została rozwiązana.

Niedługo potem, już samodzielnie, Femur ulokował swoją siedzibę na Moniuszki 4A w Łodzi w budynku organizacji Polska YMCA. Tam stanął nowy serwer linuxowy dumnie nazwany vader.femur.pl. Ponownie rozpoczęło się budowanie Internetu w oparciu o miedziane łącza dzierżawione z TPSA oraz sieć ethernet. Równocześnie Femur rozpoczął świadczenie usług informatycznych i integratorskich na rzecz kilku dużych przedsiębiorstw w Łodzi.

Działalność integratorska i informatyczna doprowadziła do kontaktu z firmami Nasze Radio Sp. z o.o. w Sieradzu oraz Aves Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli. Około roku 2000 Femur rozpoczął budowę sieci internetowej dla tych firm. Najpierw sieć http://www.ksiezyc.pl/ w Zduńskiej Woli, zaraz potem http://www.nasze.pl/ w Sieradzu. Przyjęta strategia budowy sieci była bezkompromisowa. Nakreślono projekty geodezyjne, wykopano własną, niezależną od TPSA, kanalizację teletechniczną na obszarze Sieradza i Zduńskiej Woli. Rozpoczęto świadczenie usług telekomunikacyjnych które trwa do dziś.

W 2001 roku Femur powołał z przyjacielem Michałem Gołofitem spółkę Sieci Blokowe S.C. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ta spółka zrobiła takie same kroki. Porozumienie ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi, projekt i wykopanie własnej kanalizacji teletechnicznej na obszarze Ostrowca Świętokrzyskiego. W 2002 http://www.blokowe.pl/ rozpoczęło świadczenie usług telekomunikacyjnych. Również robi to do dziś.

W 2003 roku dołączyła do peletonu spółka FastNet S.C. z siedzibą we Włocławku http://www.fastnet.pl/. Te same kroki. Spółdzielnie, projekt, kopanie kanalizacji teletechnicznej, rozpoczęcie świadczenia usług. Działa również do dziś.

W 2007 roku Femur powołał do życia Netrax Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. W internecie adres http://www.netrax.pl/. Spółka początkowo zajmowała się wyłącznie telefonią voip. Obecnie świadczy pełen wachlarz usług telekomunikacyjnych.

W 2010 roku Femur wraz ze swoim wspólnikiem z Ostrowca Świętorzyskiego Michałem Gołofitem dołączył do grona udziałowców Metroport Sp. z o.o. Adres w sieci http://www.metroport.pl/. Metroport jest inicjatywą integratorską kilkunastu operatorów telekomunikacyjnych działających na krajowym rynku.

Dziś Femur jest, po części freelancerem, po części menadżerem, po części przedsiębiorcą działającym poprzez opisane wyżej podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością telekomunikacyjną we wszystkich jej przejawach. Internet i telefonia stacjonarna, internet i telefonia mobilna, telewizja kablowa analogowa i cyfrowa, telewizja IP, hosting, kolokacja, administracja sieciami i serwerami, międzymiastowa transmisja danych, budowa sieci, integracja sieci i usług, tworzenie oprogramowania.